Erfgoed magazine

Erfgoed Magazine

Het enige vaktijdschrift op gebied van erfgoed met wetenswaardigheden over monumentenzorg, restauratie, archeologie en het beheer en behoud van cultureel erfgoed. In samenwerking met: Mauro Smit (Erfgoed in zicht), Harmen de Weerd (De Weerd Erfgoed) en Welmoed Wijmans (Wijmans Cultuurperspectief).


De formule van Ergoed magazine:
Erfgoed Magazine is een uitgave van Spoor & Partners Uitgeefdiensten B.V. met medewerking van meer dan 100 monumentenorganisaties en –instellingen. Het is het meest gelezen (vak)tijdschrift over cultureel erfgoed in Nederland.

Erfgoed Magazine biedt haar lezers een breed aanbod aan wetenswaardigheden over monumentenzorg, restauratie, archeologie en het beheer en behoud van cultureel erfgoed in de vorm van: thema artikelen, actualiteit, achtergronden, columns, publicaties over gemeentelijke monumentenzorg, interviews, politiek, restauratie, organisaties, instellingen, tentoonstellingen aangevuld met prachtig fotowerk.

Het tijdschrift bereikt onderandere het bedrijfsleven dat betrokken is bij monumentenzorg, restauraties, onderhoud, conservering, beheer en behoud.

Doelgroep / verspreiding:
De lezers van Erfgoed Magazine zijn eigenaren, huurders en bewoners van monumentale panden alsmede directies en besturen van organisaties en instellingen in de sector cultureel erfgoed. Ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds de Monumentenwachten, provincies, gemeenten en overheidsinstellingen behoren tot de vaste lezerskring. 

Voor het platform Erfgoed Magazine verzorgen wij het gehele uitgeeftrajact in samenwerking met Mauro Smit, Harmen de Weerd en Welmoed Wijmans. Naast het magazine, is er een website, e-mailnieuwsbrief. Ook Twitter en Facebook maken onderdeel uit van het platform voor extra updates rondom het magazine. U kunt een abonnement nemen op het vakblad via https://erfgoed-magazine.nl/abonnement/ of via https://erfgoed-magazine.nl/contact/ een los vakblad aanvragen.

 

Voor meer informatie over het platform en vakblad mail naar: info@spoorenpartners.nl
De media exploitaite (off en online) wordt verzorgd door Bureau Van Vliet BV.  Mail naar: sales@bureauvanvliet.nl voor de tariefkaarten.