CorporatieBouw

CorporatieBouw

Het enige vaktijdschrift op gebied van bouw, renovatie en onderhoud voor alle corporaties. 
Het magazine wordt in samenwerking met Edith Bijl van Bijl Tekst & Bladmanagement gemaakt.


De formule van CorporatieBouw:
Corporatiebouw verschaft de lezer actuele markt- en vakinformatie op het gebied van technische en productgerichte onderwerpen, van bouw en ontwikkeling tot productinformatie, advies en professionalisering van de bouw die zowel van belang is voor het inkoopmanagement als voor het bouwmanagement van de corporaties. Corporatiebouw publiceert per uitgave minimaal één verdiepend thema.

Doelgroep:
De primaire lezers zijn beslissers op het gebied van bouw, renovatie en onderhoud binnen woningbouwcorporaties met als specifieke lezers de directies van afdelingen bouw, renovatie en onderhoud, het facilitair management en de Verenigingen van Eigenaren. Secundair de lokale overheid.

CorporatieBouw is hét onafhankelijke, journalistiek geschreven magazine voor de gehele corporatiebranche.

Voor het platform Corporatiebouw verzorgen wij het gehele uitgeeftrajact in samenwerking met Edith Bijl. Naast het magazine, is er een website en e-mailnieuwsbrief. U kunt een abonnement nemen op het vakblad via https://corporatiebouw.nl/abonneren/ of via https://corporatiebouw.nl/contact/ een los vakblad aanvragen.

Voor meer informatie over het platform en vakblad mail naar: info@spoorenpartners.nl
De media exploitaite (off en online) wordt verzorgd door Bureau Van Vliet BV.  Mail naar: sales@bureauvanvliet.nl voor de tariefkaarten.